INTEGRACJA
 serwera SQL z systemem Windows NT   z pakietem Microsoft BackOffice 

Integracja serwera SQL z systemem Windows NT

SQL Server został w pełni zintegrowany z systemem Windows NT i wykorzystuje wiele z poród jego właciwoci:

Zabezpieczenia
SQL Server został zintegrowany z mechanizmem zabezpieczeń systemu Windows NT. Dzięki temu jedno konto i hasło użytkownika pozwala na dostęp zarówno do serwera SQL jak i systemu Windows NT.

Obsługa systemów wieloprocesorowych
SQL Server wykorzystuje właciwoć symetrycznej wieloprocesorowoci (SMP) systemu Windows NT. SQL Server automatycznie wykorzystuje korzyci wynikające z każdego dodatkowego procesora dodanego do serwera.

Microsoft Event Viewer
SQL Server zapisuje komunikaty o błędach w dzienniku zdarzeń systemu Windows NT, dostarczając spójnego mechanizmu do przeglądania i ledzenia problemów.

Usługi systemu Windows NT
SQL Server pracuje jako usługa systemu Windows NT. Składniki usługowe serwera SQL Server wykorzystują program Services w aplikacji Control Panel.

Windows NT Performance Monitor
Serwer SQL Server wyprowadza wiele wskaników wydajnoci do programu Windows NT Performance Monitor, pozwalając na ledzenie wydajnoci serwera SQL wraz z wydajnocią systemu operacyjnego.

Microsoft Index Serve®
SQL Server wykorzystuje Index Server, pracujący z systemem Windows NT Server 4.0 i MicrosoftŽ Internet Information Server 2.0, w celu zapewnienia dostępu do dokumentów przechowywanych w intranecie lub sieci Internet.


Integracja z pakietem Microsoft BackOffice

SQL Server jest dobrze zintegrowany z pakietem Microsoft BackOffice®. Poniżej opisane są aplikacje pakietu Microsoft BackOffice, które współpracują z serwerem SQL lub wykorzystują go.

Microsoft Exchange Server Serwer SQL Server może wysyłać pocztę elektroniczną wykorzystując Microsoft Exchange Server lub innego usługodawcę, zgodnego z Messaging Application Programming Interface (MAPI). Możliwe jest też wysyłanie wiadomoci przy wystąpieniu błędu, czy też udanej bąd nieudanej realizacji zaplanowanego zadania (na przykład wykonaniu kopii zapasowej bazy danych)

Microsoft SNA Server (SNA)
Serwer SNA Server łączy rodowisko IBM, wykorzystujące protokół Systems Network Architecture (SNA) z sieciami opartymi na komputerach PC. Wykorzystując SNA Server, możemy zintegrować SQL Server z aplikacjami lub danymi komputerów IBM lub AS/400

Microsoft Internet Information Server (IIS)
Serwer internetowy dla systemu Windows NT Server pozwala na dostęp do danych Serwera SQL.

Microsoft Systems Management Server (SMS)
Aplikacja serwera, pracująca w systemie Windows NT, pozwalająca na zarządzanie oprogramowaniem i osprzętem komputerów w sieci korporacyjnej. Wykorzystuje SQL Server do przechowywania inwentarzowej bazy danych.

na górę