Wymagania sprzętowe i programowe

Znajomoć sprzętowych i programowych wymagań instalacji przed zainstalowaniem SQL Server pozwoli na wybór odpowiedniej do zainstalowania serwera platformy sprzętowej i programowej.

Poniżej opisane są wymagania sprzętowe i programowe instalacji SQL Server. Należy odwołać się także do listy kompatybilnego sprzętu (Hardware Compatibility List, HCL) systemu MicrosoftŽ Windows NTŽ, dostarczanej z oprogramowaniem Windows NT, w punkcie dotyczącym platformy, na której ma być instalowany SQL Server.


WYMAGANIA:

Komputer Intel i zgodne z nim systemy. DEC Alpha i zgodne z nim systemy.

Pamięć:
Minimum 32 MB-wskazana jest dodatkowa pamięć dla dużych baz danych oraz replikacji.
Przestrzeń dyskowa:
Pełna, nowa instalacja wymaga 148 MB, zawiera komplet narzędzi do zarządzania, SQL Server Books Online, Quick Tour, i What's New. Instalacja samego serwera wymaga 90 MB.Instalacja samych narzędzi do zarządzania wymaga 14-50 MB.
System plików:
NTFS lub FAT-do instalacji serwera rekomendowany jest NTFS ze względu na bezpieczeństwo i możliwoci odzyskiwania danych.
System operacyjny:
Windows NT Server 4.0 lub Windows NT 4.0 Workstation z Service Pack 3 (zawierający Mini Service Pack) lub nowszym oraz MicrosoftŽ WindowsŽ 95 lub nowszy-wszystkie systemy wymagają MicrosoftŽ Internet Explorer 4.01 lub nowszy.


Ostrzeżenie!

Jeli dysk twardy komputera posiada kontroler z buforowaniem, to należy je wyłączyć. Kontroler dysku z buforowaniem może poważnie zagrozić integralnoci danych serwera SQL Server.