Platformy serwera SQL

Poniższy wykaz prezentuje systemy operacyjne, na platformie których może pracować Microsoft® SQL ServerTM.
Do utworzenia i uruchamiania aplikacji klienckich może zostać użyty dowolny zestaw platform systemów operacyjnych, zaprezentowanych poniżej.

 • Microsoft Windows®95 lub nowszy
 • Microsoft Windows NT® Workstation 4.0 lub nowszy
 • Microsoft Windows NT Server®
 • Microsoft Windows Server 2000®
 • Microsoft Windows Server 2003®
 • Microsoft Windows XP profesional®
 • Microsoft Windows NT Server® Enterprise Edition
 • Microsoft Windows® 3.x
 • Microsoft MS-DOS®

 • Systemy firm trzecich
 • Przeglądarka internetowa

 • platforma -> oprogramowanie serwera -> system operacyjny klienta