Uruchamianie programu Setup serwera SQL


Program Setup uruchamia się z płyty kompaktowej dostarczanej z SQL Server lub z udostępnionego w sieci katalogu. Przed rozpoczęciem instalacji SQL Server należy zalogować się na komputerze serwera SQL na konto będące członkiem lokalnej grupy Administrators.


Program Setup oferuje następujące typy instalacji:


Instalacja Typical

  • Instaluje SQL Server, wszystkie narzędzia administratorskie, dokumentację Books Online, Quick Tour i What's New, stosując domyślne opcje instalacji (wymaga 148 MB przestrzeni dyskowej). Program Setup dostarcza ograniczonego zestawu opcji konfiguracyjnych.


Instalacja Compact

  • Instaluje tylko minimalną konfigurację stosując domyślne opcje instalacyjne (wymaga 112 MB przestrzeni dyskowej). Instalacja compact zawiera SQL Server, podstawowe narzędzia klienta serwera SQL, programy SQL Server Enterprise Manager i SQL Server Query Analyzer.


Instalacja Custom

  • Instaluje SQL Server, wszystkie narzędzia klienta serwera SQL, dokumentację Books Online, Quick Tour i What's New, stosując domylne opcje instalacji (wymaga 148 MB przestrzeni dyskowej). Program Setup dostarcza pełnego zestawu opcji konfiguracyjnych.


Zatwierdzanie opcji konfiguracyjnych


Program Setup wyświetla zestawienie opcji konfiguracyjnych przed rozpoczęciem właciwej instalacji serwera SQL Server. Możliwa jest tu zmiana wszystkich opcji konfiguracyjnych, także tych, które nie były wczeniej prezentowane przez program Setup.


na górę