Obsługa sieci


W celu komunikacji okrelonym protokołem sieciowym oraz przesyłania pakietów między klientami i serwerem, SQL Server wykorzystuje biblioteki sieciowe. Serwer może komunikować się równoczenie przy użyciu kilku bibliotek; klient komunikuje się z serwerem przy użyciu jednej biblioteki. Aby klient i SQL Server mogli się komunikować, muszą używać zgodnych bibliotek.

Domylną biblioteką używaną przez narzędzia administratorskie jest named pipes. Poniżej opisane są biblioteki, które można zainstalować na serwerze SQL


Biblioteka sieciowa Opis:
Named Pipes Instalowana domylnie
  • pozwala na komunikacje przy użyciu potoków nazwanych, dowolnym protokołem transportowym
TCP/IP Sockets Instalowana domylnie
  • pozwala na komunikację przy użyciu Windows Sockets poprzez protokół TCP/IP
Multi-Protocol Instalowana domylnie
  • pozwala na równoczesną łącznoć poprzez jeden lub więcej mechanizmów komunikacji międzyprocesowej (IPC), obsługiwany przez Windows NT, taki jak Named Pipes, TCP/IP Sockets i NW Link IPX/SPX Pozwala na użycie mechanizmu identyfikacji Windows NT poprzez wszystkie protokoły obsługujące zdalne wywoływanie procedur (RPC); umożliwia także szyfrowanie.
NWLink IPX/SPX
  • Pozwala dołączyć się klientom Novell SPX.
AppleTalk ADSP
  • Pozwala klientom Apple Macintosh dołączyć się do serwera SQL Server stosując protokół AppleTalk (zamiast TCP/IP).
Banyan VINES
  • Obsługuje Banyan VINES Sequenced Packet Protocol (SPP) jako metodę IPC na protokole sieciowym Banyan VINES IP.
Uwaga!

Aby dodać bibliotekę sieciową po instalacji należy ponownie uruchomić program Setup.


na górę