Składniki serwera SQLDo składników serwera SQL Server zalicza się:

  • Oprogramowanie dla serwera i klienta,
  • zestaw obiektów baz danych, które pozwalają na strukturyzację danych i definiowanie mechanizmów zapewniających integralnoć danych.