WERYFIKACJA INSTALACJI
Efekt instalacji Opis Automatyczny start serwera SQL
Ręczne uruchamianie serwera SQL Uruchamianie i zatrzymywanie usług
Zastępowanie domylnych opcji Dołączenie się do serwera SQL
Wykorzystanie narzędzi graficznych Narzędza uruchamiane z wiersza poleceń


Po uruchomieniu programu Setup i zainstalowaniu serwera SQL Server, powinieneś sprawdzić, co SQL Server zainstalował.Usługi serwera SQL
SQL Server, Service SQL Server Agent, Service MS DTC

Narzędzia administratorskie
Grupa narzędzi używanych do administrowania bazami danych serwera SQL Server.

Bazy danych
master, model, tempdb, msdb, pubs, northwind.

Katalogi i pliki
Pliki wykonywalne klienta dla systemu Windows NT (w katalogu C:\Mssql7\Bin)
Menedżer sterownika ODBC w wersji 3.6 oraz sterownik ODBC w wersji 3.7. Pliki DLL biblioteki Net-Library (w katalogu \\Windows\System32)


Domylne opcje startowe
Zestaw opcji uruchomieniowych, zapisanych w rejestrze systemu Windows.

Domylny tryb kontroli dostępu
Mieszany-pozwalający na dołączanie się klientów z użyciem mechanizmu identyfikacji systemu Windows NT lub mechanizmu identyfikacji serwera SQL Server.

Identyfikator
System administrator (SA) Wbudowane, administratorskie konto logowania, bez hasła. Konto SqlAgentCmdExec Konto systemu Windows NT wykorzystywane przez usługę SQLServerAgent do realizacji okrelonych typów zadań.

Po zakończeniu pracy programu Setup serwera SQL Server, należy uruchomić usługi serwera SQL, aby można było z niego korzystać.


Jeli w trakcie procesu instalacji, SQL Server został skonfigurowany do automatycznego startu, to uruchamia się on automatycznie przy każdym starcie systemu Windows NT. Jeli chcesz, aby usługi serwera SQL uruchamiały się automatycznie, ale nie wybrałe opcji auto-startu w trakcie instalacji, to możesz skonfigurować je do automatycznego startu przy pomocy programu SQL Server Enterprise Manager lub programu Services w oknie Control Panel.
Usługi serwera SQL Server mogą zostać uruchomione ręcznie przy użyciu programów:


 • SQL Server Service Manager
 • SQL Server Enterprise Manager
 • Services w oknie Control Panel
 • Wpisanie w wierszu poleceń net start mssqlserver lub net start SQLServerAgentPonieważ SQL Server jest zintegrowany z systemem Windows NT, możliwe jest uruchamianie, wstrzymywanie i zatrzymywanie jego serwisów zarówno lokalnie jak i zdalnie. Uruchamianie, wstrzymywanie i zatrzymywanie usług serwera SQL ma następujący wpływ na serwer:


 • Uruchomienie usługi SQL Server pozwala użytkownikom na realizację nowych połączeń. Po uruchomieniu usługi SQLServerAgent możliwa jest automatyczna realizacja zadań.
 • Wstrzymanie usługi SQL Server uniemożliwia tworzenie nowych połączeń. Nie ma to wpływu na użytkowników już podłączonych. Wstrzymanie usługi SQL Server może być konieczne przy realizacji bieżącej obsługi serwera. Wstrzymanie uniemożliwia logowanie się nowym użytkownikom i zapewnia doć czasu na wysłanie aktualnym użytkownikom żądania wylogowania się.
 • Zatrzymanie usługi SQL Server nie dopuszcza do nowych połączeń i zamyka aktualne połączenia.

Uwaga!
Sugeruje się, aby nie zatrzymywać usługi SQL Server przy użyciu programu Services w oknie Control Panel lub polecenia net stop. Metody te nie uruchamiają mechanizmu checkpoint dla każdej z baz danych przed zatrzymaniem usługi i dlatego mogą zwiększyć czas regeneracji baz przy następnym uruchomieniu serwera SQL Server.


Jeli chcesz tymczasowo zastąpić domyślne opcje startowe, to możesz uruchomić SQL Server z użyciem nie standardowych opcji startowych z wiersza poleceń lub programu Services w oknie Control Panel. Przykładowo, możesz chcieć uruchomić SQL Server w trybie jednego użytkownika lub w minimalnej konfiguracji:


 • Aby zmienić opcje konfiguracyjne serwera lub odtworzyć zniszczoną bazę danych, użyj tryby jednego użytkownika.
 • Aby zlikwidować problemy konfiguracyjne, które uniemożliwiają uruchomienie serwera użyj trybu minimalnej konfiguracji.


Dołączenie się do serwera SQL Server jest ostatecznym sposobem weryfikacji instalacji serwera SQL. Do serwera SQL możesz dołączyć się wykorzystując jedno z graficznych narzędzi administratorskich serwera SQL Server lub narzędzi uruchamianych z wiersza poleceń. Przy pierwszym połączeniu, musisz korzystać z konta administratorskiego systemu Windows NT lub użyć konta SA. Jeli uda Ci się dołączyć do serwera SQL, to będziesz mógł go konfigurować i korzystać z niego.Jeli skorzysta się z narzędzi graficznych, dostarczanych z serwerem SQL, to SQL Server zażąda nazwy serwera i informacji o połączeniu. Do dołączenia się do serwera SQL można użyć jednego z następujących narzędzi:

 • SQL Server Query Analyzer
 • SQL Server Enterprise Manager


Uwaga!

Przy sprawdzaniu łącznoci z serwerem SQL, łatwiejszy w użyciu jest program SQL Server Query Analyzer.Aby dołączyć się do serwera Server przy pomocy narzędzia obsługiwanego z wiersza poleceń, należy wykorzystać program osql.


na górę