Zestaw znaków

W czasie instalacji powiniene wybrać stronę kodową zawierającą zestaw znaków wykorzystywany przez twój język. Możesz wybrać tylko jeden zestaw znaków dla wszystkich baz danych na serwerze.


Domylna strona kodowa
Program Setup wybiera jako domylny zestaw znaków stronę kodową 1252 (zestaw znaków ISO). Zestaw ten jest zestawem 256 wielkich i małych liter, cyfr i symboli, które serwer akceptuje w swoich bazach. Pierwsze 128 wartoci jest takich samych we wszystkich zestawach. Pozostałe 128 znaków (czasem nazywane znakami rozszerzonymi) różnią się w poszczególnych zestawach.


Wybór zestawu znaków
Przy wyborze zestawu znaków należy uwzględnić następujące sugestie:


 • Wybierz stronę kodową, zawierającą znaki występujące w języku używanym w bazach danych.
 • Jeli chcesz przechowywać na tym samym serwerze dane w różnych językach, wybierz domylny zestaw znaków, a przy budowie baz danych używaj typów danych Unicode. Stosując typy danych Unicode serwera SQL Server, w kolumnach można przechowywać dowolne znaki zdefiniowane przez standard Unicode, który zawiera wszystkie znaki, zdefiniowane w różnych zestawach znaków. Typy danych Unicode mogą obsługiwać 65.536 różnych dużych i małych liter, cyfr i symboli.
 • Używaj tego samego zestawu znaków u klienta i na serwerze, chyba że bazy używają tylko pierwszych 128 znaków z zestawu.

  Ważna uwaga  
Jeli zmieniasz zestaw znaków po instalacji SQL Server, musisz dokonać przebudowy bazy master i wszystkich baz użytkowników.

trzy najczęciej używane zestawy znaków:


 • Strona kodowa 1252 (ISO 8859-1, Latin 1 lub ANSI)
  Domylny zestaw znaków. Strona kodowa 1252 (zestaw znaków ISO) znana jest także jako ISO 8859-1, Latin 1 lub zestaw znaków ANSI. Jest on zgodny ze znakami ANSI, używanymi w systemach operacyjnych Microsoft Windows NT i Microsoft Windows.Stosuj ten zestaw znaków, jeli planujesz używać wyłącznie programów klienckich dla systemu Windows NT i Windows albo jeli musisz zapewnić pełną zgodnoć ze rodowiskiem serwerów SQL dla platformy UNIX lub VMS.
 • Strona kodowa 850 (wielonarodowa)
  Strona kodowa 850 jest wielojęzykowym zestawem znaków, który zawiera wszystkie znaki używane w większoci języków krajów Europy, Ameryki Północnej oraz Ameryki Południowej.Zestaw ten stanowi dobry wybór dla międzynarodowych firm oraz rozwiązań wykorzystujących aplikacje klienckie systemu MicrosoftŽ MS-DOSŽ, które używają rozszerzonego zestawu znaków.
 • Strona kodowa 437 (angielski w wersji amerykańskiej)
  Chociaż jest to zestaw znaków najczęciej wykorzystywany w Stanach Zjednoczonych, to zawiera on wiele znaków graficznych, zwykle nie przechowywanych w bazach danych. Jeli nie ma istotnych powodów wyboru tego zestawu znaków, to należy wybierać stronę kodową 1252, zapewniającą lepszą zgodnoć z językami innymi niż amerykański angielski.

na górę